+36 1 377 6737 Online időpont foglalás
Vissza

Dr. habil. Lelbach Ádám

Belgyógyászat, Gasztroenterológia

Egyetemi tanulmányaimat 1989 és 1995 között végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Ezen időszak alatt Ausztriában, Németországban és Norvégiában töltöttem szakmai gyakorlatokat.

Tanulmányaim befejeztével a Semmelweis Egyetem II. számú Belgyógyászati Klinikáján - a hajdani Haynal Klinikán - valamennyi szakterületen (általános belgyógyászat, endokrinológia, diabetológia, gasztroenterológia és hepatológia, nefrológia, kardiológia, hipertónia és intenzív terápia, hematológia és onkológia, immunológia) lehetőségem volt az ország vezető szakemberei mellett a belgyógyászat átfogó elsajátítására és a nagyforgalmú intézetben szakirányú betegellátásra.

A Német Szövetségi Köztársaság tudományos ösztöndíját elnyerve (DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft) - 1998 és 2000 között a Jungermann, majd Ramadori professzorok által vezetett „Molekuláris és celluláris hepatogasztroenterológia” különleges kutatási terület (SFB - Sonderforschungsbereich) keretében - Göttingenben dolgoztam. Ezen belül a Burckhardt professzor irányítása alatt álló „Belszervek klinikai, celluláris, és molekuláris biológiája” nemzetközi tudományos aspiráns- és kutatócsoport tagjaként a Göttingeni Egyetem Belgyógyászati Centrumának Endokrinológiai és Gasztroenterológiai Klinikáján Ramadori professzor vezetésével végeztem kutató munkát, amely Intézetbe 2002-ben ismételten meghívtak vendégkutatónak (Gastwissenschaftler).

Magyarországon a Semmelweis Egyetem II. számú Belgyógyászati Klinikáján folytatva betegellátó munkámat 2003-ban belgyógyászatból, 2005-ben pedig gasztroenterológiából tettem szakvizsgát. Klinikánk a területi ellátás mellett a progresszív betegellátás keretében országos funkciókat is betöltött, így igen széles spektrumban volt módomban a különböző súlyosságú, és ellátási szintet igénylő betegségek megismerésére, nagyszámú beteg gyógyítására.

A gyógyító- és kutatómunka mellett magyar nyelven kívül angol és német nyelven is oktattam orvostanhallgatókat belgyógyászatból. 2005-ben az IGF (inzulinszerű növekedési faktor) rendszer-, gyulladásos cytokinek és a máj kapcsolatáról írt disszertációmat sikeresen megvédtem és Ph.D. fokozatot kaptam, majd 2006-ban amerikai állami ösztöndíjat elnyerve az Amerikai Egyesült Államokban a Massachusetts-i Egyetem Belgyógyászati Klinikájának hepatológiai részlegén dolgoztam.

2007 óta a Dr. Rose Medical Center vezető belgyógyásza, a Dr. Rose Magánkórház járóbeteg szakellátásának vezetője vagyok. Az elmúlt időszakban sikerült az Intézetnek nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközileg is elismertséget szerezni, melyet az is bizonyít, hogy az elmúlt években több mint 80 országból, a Föld minden kontinenséről származó pácienseket gyógyítottam, ezek közül sokan visszajárnak Budapestre, vagy keresnek meg egyéb úton problémáikkal (orvosi dokumentációik a magyaron kívül angol, német, orosz nyelven is rendelkezésükre állhat). Kiemelt feladatom a kiemelt ügyfelek gyógyítása és gondozása, illetve ellátásuknak koordinálása is.

Szakmai orientáció

Az elmúlt években szakmai érdeklődésem kiterjedt az öregedési folyamatok biológiai és élettani mechanizmusainak, ezek esetleges terápiás intervenciójának kutatására, Székács Béla professzorral jelentek meg a témában közös közleményeim, illetve tankönyv fejezeteim is.

2009-ben a németországi (Köln) székhelyű Lambert tudományos kiadó felkérésére és gondozásában publikáltam az “Acute Phase Mediators and the IGF System” (Akutfázis mediátorok és az IGF rendszer) című monográfiámat angol nyelven.

Nyelvtudás

 angol, német, orosz